language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

Công Ty TNHH Thép JFE Shoji Việt Nam

http://www.jfe-shoji.co.jp/english/

We are JFE Shoji Steel Vietnam Co., Ltd 100% capital of Japan, a member of JFE Corporation. Processing all kinds of steel and non-ferrous metal products for internal and external customers. Import... Detail

Nhân Viên Kinh Doanh

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Introduce about steel

- Maintain and take care the current customers and develop new customers.

- Visit customer regularly to expand sale quantity.

- Explore the information and demand of customer

- Corporate to work with group and working independent.

- Follow up and secure the account receivable of the assigned customer.

- Follow up proposals and to internally confer with the supporting departments in connection there with in cooperation with the Sales Supervisor/Manager.

- Prepare and realize sales objectives per customer in corporation with the sales Supervisor/Manager.

- To keep agreements, sales prices and terms and conditions up to date.

- To take responsibility of assisting Credit Control in monitoring debtor list to ensure customers pay within the credit period.

- Working in English environment.

- Steel business experience.

- Other detail will be discussed in interview.

Giới thiệu sản phẩm Thép đến khách hàng

Duy trì và chăm sóc khách hàng hiện tại và phát triển khách hàng mới

Thường xuyên gặp khách hàng để tăng doanh số

Mở rộng thông tin và nhu cầu khách hàng

Làm việc nhóm và độc lập

Theo dõi công nợ

Theo dõi những đề xuất và sự hỗ trợ trong các bộ phận để cùng hợp tác với quản lý

Cùng với quản lý chuẩn bị và thực hiện mục tiêu bán hàng cho mỗi khách hàng

Duy trì hợp đồng, giá và các điều khoản

- Chịu trách nhiệm hỗ trợ kiểm soát tín dụng trong việc giám sát danh sách người đòi nợ để đảm bảo khách hàng thanh toán trong thời hạn tín dụng

Làm việc trong môi trường anh ngữ

Một số thông tin khác sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn

Job Requirement

1. Sex: Male/Female

2. Experience: 2 year

3. University degree

4. Very good in speaking & writing in Korean

5. Computer: Minimum B level, Outlook Express, internet.

6. Good communication, carefully, motivate, responsibility, honest.... 

More Information

  • Experience: 1 - 2 Years

Employment Information

People who applied to this job also applied to:

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Thép JFE Shoji Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts