About us

Kangaroo Group

Employment Information

Nhân viên Kinh doanh

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2020
Industry Marketing , Retail / Wholesale , Sales / Business Development

Công Ty Chublife Việt Nam

$ 8 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Chublife Việt Nam

$ 8 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Mạng Viễn Thông C-LINK

$ 6 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty Chublife Việt Nam

$ 8 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Vinson Group

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Vinson Group

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Hai Duong | Ha Noi | Hoa Binh

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Thanh Hoa | Nam Dinh | Ninh Binh

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VTC

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

Goldbell Equipment Co., Ltd.

$ Over 10 Tr VND

 • Binh Duong | Ho Chi Minh | Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Anhome

$ 6 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi