About us

Kangaroo Group

Employment Information

Nhân viên Kinh doanh

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2020
Industry Marketing , Retail / Wholesale , Sales / Business Development

Location

Phu Hung Assurance

$ 5 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Hai Phong

NPP Thiết Bị Điện Bảo Anh

$ Competitive

 • Hai Phong

CÔNG TY TNHH ALBERTA VIỆT NAM

$ 7 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh | Hai Phong

Kangaroo Group

$ 8 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi | Hai Phong | Ninh Binh

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Hai Phong | Hai Duong | Quang Ninh

Công ty TNHH SAPPORO Vietnam

$ Competitive

 • Hai Phong

Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Quốc Tế Rồng Xanh

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Hai Phong

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ 6 Tr - 20 Tr VND

 • Hai Phong

CÔNG TY TNHH ALBERTA VIỆT NAM

$ Competitive

 • Ha Noi | Hai Phong | Ho Chi Minh

Công Ty CP Toàn Thắng

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Hai Duong | Hai Phong

MegaCEO

$ 15,4 Tr - 22 Tr VND

 • Ha Noi | Hai Phong | Hai Duong