About us

Kangaroo Group

Employment Information

Nhân viên Kinh doanh

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2020
Industry Marketing , Retail / Wholesale , Sales / Business Development

Location

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông Trí Việt

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Vinh Phuc | Bac Can | Bac Lieu

CÔNG TY CP PHÂN PHỐI VÀ BÁN LẺ BT (BTCOM)

$ 10 Tr - 18 Tr VND

  • Thai Nguyen | Vinh Phuc | Tuyen Quang

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư K&G Việt Nam

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Vinh Phuc | Ha Noi | Hai Duong

Công Ty CP Toàn Thắng

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Thai Binh | Bac Giang | Vinh Phuc

MegaCEO

$ 15,4 Tr - 22 Tr VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | Vinh Phuc

MegaCEO

$ 39,6 Tr - 44 Tr VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | Vinh Phuc

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Vinh Phuc

MegaCEO

$ 15,4 Tr - 22 Tr VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | Vinh Phuc

POPPY ENGLISH HOUSE

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Vinh Phuc | Bac Giang

Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam (TIMES GARDEN VIET NAM., JSC)

$ 7 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi | Vinh Phuc