About us

Công ty CPSX & XNK Bao Bì Thăng Long

Employment Information

Nhân viên kinh doanh

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 10/07/2020
Industry Sales / Business Development , Banking , Finance / Investment
Experience 1 - 3 Years

Nhất Tín Logistics

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi | Hai Duong | Bac Ninh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH BẮC NINH

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Bac Ninh

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ 5 Tr - 10 Tr VND

 • Bac Giang | Bac Ninh

MegaCEO

$ 37,4 Tr - 44 Tr VND

 • Ha Noi | Bac Ninh | Vinh Phuc

MegaCEO

$ 8,8 Tr - 15,4 Tr VND

 • Ha Noi | Bac Ninh | Bac Giang

NINJA VAN VIỆT NAM

$ 6 Tr - 12 Tr VND

 • Bac Ninh | Hai Duong | Ha Noi

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ 5 Tr - 10 Tr VND

 • Vinh Phuc | Bac Ninh | Thai Nguyen

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

$ Over 24,2 Tr VND

 • Bac Ninh

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ 5 Tr - 10 Tr VND

 • Vinh Phuc | Bac Ninh | Thai Nguyen

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ 5 Tr - 10 Tr VND

 • Vinh Phuc | Bac Ninh | Thai Nguyen

Công Ty CP Toàn Thắng

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Thanh Hoa | Nghe An | Bac Ninh