About us

Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Hoàng Phát

Employment Information

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 30/07/2020
Industry Marketing , Sales / Business Development , Real Estate

Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Hoàng Phát

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Thanh Hoa

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ 8 Tr - 20 Tr VND

 • Thanh Hoa

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty CP Toàn Thắng

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Thanh Hoa | Nghe An | Bac Ninh

Công ty Cổ phần Bất động sản Belleville Hà Nội

$ 10 Tr - 30 Tr VND

 • Nam Dinh | Ninh Binh | Thanh Hoa

Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Hoàng Phát

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Thanh Hoa

Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Hoàng Phát

$ 10 Tr - 50 Tr VND

 • Thanh Hoa

Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Hoàng Phát

$ 10 Tr - 50 Tr VND

 • Thanh Hoa