About us

CÔNG TY CP PHÂN PHỐI VÀ BÁN LẺ BT (BTCOM)

Employment Information

Nhân viên kinh doanh

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Marketing , Retail / Wholesale , Sales / Business Development
Experience 1 - 2 Years

Kangaroo Group

$ 8 Tr - 25 Tr VND

 • Vinh Phuc

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư K&G Việt Nam

$ 7 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi | Thai Nguyen | Tuyen Quang

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ 5 Tr - 10 Tr VND

 • Tuyen Quang

MegaCEO

$ 37,4 Tr - 44 Tr VND

 • Ha Noi | Bac Ninh | Vinh Phuc

Công Ty NABATI Việt Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Thai Nguyen

Công Ty TNHH Ferroli Asean

$ 6 Tr - 15 Tr VND

 • Thai Nguyen

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ 5 Tr - 10 Tr VND

 • Vinh Phuc | Bac Ninh | Thai Nguyen

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ 5 Tr - 10 Tr VND

 • Vinh Phuc | Bac Ninh | Thai Nguyen

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ 5 Tr - 10 Tr VND

 • Vinh Phuc | Bac Ninh | Thai Nguyen

MegaCEO

$ 15,4 Tr - 22 Tr VND

 • Ha Noi | Vinh Phuc | Bac Ninh

Công Ty CP Toàn Thắng

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Thai Binh | Bac Giang | Vinh Phuc