About us

Ocean Coatings (Vietnam) Co. Ltd

Employment Information

Nhân Viên Kinh Doanh

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 21/12/2020
Industry Marketing , Sales / Business Development , Interpreter/ Translator

Công Ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Tự Động Hưng Khang

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty TNHH Daerim Precision Vina

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Dong Nai

Công Ty TNHH Sunjin Vina

$ Over 10 Tr VND

  • Dong Nai

Công Ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Tự Động Hưng Khang

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty TNHH Impack Việt Nam

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Dong Nai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ CỎ BỐN LÁ

$ 6,5 Tr - 8 Tr VND

  • Dong Nai

Công Ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Tự Động Hưng Khang

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Dong Nai

Công Ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Tự Động Hưng Khang

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Dong Nai

Công Ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Tự Động Hưng Khang

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Dong Nai

Nhà máy Hóa chất Biên Hòa

$ Competitive

  • Dong Nai