About us

Chicilon Media

Employment Information

Nhân viên Kinh Doanh

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 27/12/2020
Industry Sales / Business Development , Consulting , Advertising / PR / Communications
Experience 1 Years

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn TCT

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Công Nghệ Thủ Thiêm

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Công ty Cổ phần VISCOM

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Ứng dụng và Giải pháp Công nghệ

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Anhome

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Anhome

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Anhome

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Anhome

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Anhome

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi