Location

Binh Duong

 • Salary

  8 Mil - 20 Mil VND

 • Job level

  Entry Level

 • Deadline to apply

  10/07/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Mục tiêu công việc:
Tăng thu nhập hàng năm qua việc phát triển tiềm năng thị trường thông qua việc dự đoán, đi đầu trong việc phát triển, chất lượng, và tiêu thụ hết hàng hoá; giới thiệu những sản phầm và dịch vụ mới.
Nhiệm vụ:
+ Xác định tiềm năng thị trường qua việc rà soát lượng khách hàng.
+ Bước đầu tiến hành việc bán hàng bằng cách lên lịch các cuộc hẹn; thực hiện các buổi giới thiệu; nắm bắt các yêu cầu.
+ Thiết lập việc bán hết số hàng tồn bằng việc xây dựng các mối quan hệ đầy tiềm năng; Giải thích về các khả năng cung cấp hàng hoá và dịch vụ; vượt qua các trở ngại; chuẩn bị hợp đồng.
+ Mở rộng việc kinh doanh trong phạm vi hiện có bằng cách giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ mới; phát triển các ứng dụng mới.
+ Đóng góp các thông tin vào chiến thuật thị trường qua việc kiểm tra các sản phẩm mang tính cạnh tranh và các phản ứng thu thập được.
+ Giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ mới qua việc đánh giá các kết quả sản phẩm hiện tại; xác định các yêu cầu cần đạt được.
+ Cập nhật thông tin qua việc tham gia các cơ hội học tập.
+ Hoàn thành các nhiệm vụ như ỵêu cầu chính là hoàn thành nhiệm vụ tiếp thị và tổ chức.

Job Requirement

Kỹ năng trình bày, giao tiếp nội bộ, kỹ năng truyền đạt thông tin, kỹ năng giao tiếp, tiếp cận, thúc đẩy việc bán hàng, lập kế hoạch bán hàng, quản lý khu vực, kỹ năng dự đoán, kiên trì, đạt được mục tiêu doanh số.

Địa điểm làm việc: Khu phố Bình Phú, Phường Bình Chuẩn, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, ViệtNam

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Other extras: Tiền hoa hồng cao
 • Probationary period: 2 tháng
 • Age: 20 - 30
 • Working time: 8h-17h
 • Benefit: Trợ cấp tiền xăng, bao ăn trưa
 • Holidays: Nghỉ theo quy định Luật Lao Động
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback