About us

Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát

Employment Information

NHÂN VIÊN KINH NỘI ĐỊA

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Customer Service
Experience 1 Years

Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Hai Phong | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Hai Phong

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhật Huy (Nhat Huy Group)

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

TNHH Thương mại và Dịch vụ Global Wings Việt Nam

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN KhOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Nhựa OPEC

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH FREYSSINET VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ha Noi

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi