About us

Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát

Employment Information

NHÂN VIÊN KINH NỘI ĐỊA

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 28/08/2021
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Customer Service
Experience 1 - 0 Years

Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Hai Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Hai Phong | Ho Chi Minh

VMED GROUP

$ Over 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Stavian Hóa chất

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 44 Mil - 66 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 45 Mil - 70 Mil VND

  • Ha Noi