language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân viên KSC/QC

Công ty TNHH Cà Phê Trà Phương Vy
Updated: 17/05/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Phân tích kiểm tra mẫu từng lô hàng trong quy trình CBNL và trước khi nhập bồn sản xuất
 2. giám sát sản xuất tại BP.CBNL dưới sự điều phối của QC nguyên liệu
 3. ghi chép hồ sơ Haccp
 4. trao đổi cụ thể công việc khi phỏng vấn

Job Requirement

 1. Có hiểu biết và sự yêu thích đối với sản phẩm cà phê.
 2. Có khả năng cảm quan tốt về sản phẩm cà phê.
 3. Nhiệt tình, trung thực, chịu khó, có tinh thần học hỏi và cầu tiến.
 4. Có kỹ năng tin học thành thạo; có thể đọc hiểu tốt tài liệu tiếng anh (không bắt buộc).
 5. Có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề và làm việc nhóm
   

More Information

 • Degree: College
 • Age: 22 - 30
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Cà Phê Trà Phương Vy

https://phuongvycoffee.com/en/homeCompany size: 25-99
Phuong Vy has its first coffee plantation in 1954 in a small town named Dak Mil, Dak Nong province. In 1992, Phuong Vy coffee store was officially launched...Detail

Nhân viên KSC/QC

Công ty TNHH Cà Phê Trà Phương Vy

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts