language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công ty TNHH United International Pharma

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì - HVAC Engineering Technician (Work Location: VSIP 2 - Binh Duong)

Công ty TNHH United International Pharma
Updated: 19/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance

Job Description

 • Operate, repair and overhaul HVAC systems and maintain them in good operating condition.

Vận hành, sửa chữa và kiểm tra hệ thống HVAC và các thiết bị liên quan trong khu vực nhà máy và đảm bảo duy trì tình trạng hoạt động tốt.

 • Initiate and implement preventive maintenance program like cleaning, oiling, greasing, inspection, doing minor adjustment and others.

Đề xuất và thực hiện kế hoạch bảo trì bao gồm vệ sinh, tra dầu, bôi mỡ, kiểm định, tinh chỉnh nhỏ, ...

 • ​Initiate request of spare parts, replacement parts, tools and maintenance supplies for maintenance operations.

Đề xuất việc mua các phụ tùng, bộ phận thay thế, công cụ và các thiết bị phục vụ cho công việc bảo trì kỹ thuật.

 • Maintain adequate spare parts inventory at all times.

Đảm bảo duy trì tồn kho phụ tùng thay thế đầy đủ để phục vụ cho công việc.

 • ​Ensure compliance to GMP regulations required by local Ministry of Health and ISO, OHSAS standards

Đảm bảo việc thực hiện quy định GMP trong nhà máy sản xuất dược phẩm quy định bởi Bộ Y Tế và tiêu chuẩn ISO, OHSAS.

 • ​Report occurrence of any deviation or technical problem in existing facility & utilities operations within 24 hours of detection and recommend necessary measures to prevent occurrence of the same incident.

Báo cáo bất kỳ sai lệch hoặc sự cố kỹ thuật nào xảy ra ở thiết bị, hệ thống trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện và đề xuất những hành động cần thiết để ngăn ngừa tái diễn.

 • Provide timely support in the resolution of technical issues as needed.

Hỗ trợ kịp thời trong việc khắc phục các vấn đề kỹ thuật.

 • Optimize Engineering Services Activities. Identify opportunities to improve costs.

Luôn tìm cơ hội để giảm thiểu chi phí phát sinh.

Job Requirement

 • University / College graduate, major in Mechanical Electrical Refrigeration. 

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành Cơ Điện Lạnh.

 • With at least 1 year experience in HVAC maintenance for a manufacturing company.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm bảo trì kỹ thuật cho nhà máy sản xuất và bảo trì thiết bị, hệ thống HVAC. 

 • Residence address: Binh Duong and can work in shifts.

Địa chỉ hiện tại ở Bình Dương và chấp nhận làm việc theo ca.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH United International Pharma

https://unitedpharmacareer.com/Company size: 500
Công ty TNHH United International Pharma - Công ty Dược phẩm 100% vốn nước ngoài với nhiều thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam như Decolgen, Alaxan, Enervon,...Detail

Similar jobs

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì - HVAC Engineering Technician (Work Location: VSIP 2 - Binh Duong)

Công ty TNHH United International Pharma

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts