About us

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU

Employment Information

Nhân Viên Kỹ Thuật/Bảo Trì Làm Việc Tại Nhà Máy Yên Bái

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 03/06/2021
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics
Experience 3 - 5 Years

European Plastic Joint Stock Company (Europlast)

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Yen Bai

European Plastic Joint Stock Company (Europlast)

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Yen Bai

European Plastic Joint Stock Company (Europlast)

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Yen Bai

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Yen Bai

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Yen Bai

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU

$ 11 Mil - 16 Mil VND

  • Yen Bai

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU

$ 11 Mil - 16 Mil VND

  • Yen Bai

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU

$ 11 Mil - 16 Mil VND

  • Yen Bai

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • Yen Bai

TẬP ĐOÀN NANOCO

$ Competitive

  • Hung Yen | Yen Bai | Quang Binh