About us

Big C The Garden

Employment Information

Nhân viên kỹ thuật - Big C The Garden

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 4,500,000 - 5,000,000 VND
Deadline to apply 31/10/2020
Industry Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 1 Years

Big C The Garden

$ 4,5 Tr - 5 Tr VND

 • Ha Noi

Big C The Garden

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Big C The Garden

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Big C The Garden

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Big C The Garden

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Big C The Garden

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Big C The Garden

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Lookkool by Central Retail in Vietnam

$ 5,5 Tr - 6 Tr VND

 • Ha Noi

Big C Supermarket

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Truyền Thông Ngs

$ 10 Tr - 13 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

$ 5,5 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi