About us

TẬP ĐOÀN NANOCO

Employment Information

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí (Làm Việc Tại Đức Hòa - Long An)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 29/03/2023
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Maintenance
Experience 2 - 10 Years

Công ty cổ phần Nafoods Group

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Long An

Công ty cổ phần Nafoods Miền Nam

$ 6,5 Mil - 10 Mil VND

  • Long An

Công ty cổ phần Nafoods Miền Nam

$ 6,5 Mil - 10 Mil VND

  • Long An

Công ty cổ phần Nafoods Group

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Long An

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 3/2

$ Competitive

  • Long An