About us

Công ty Cổ phần Việt's Power

Employment Information

Nhân Viên Kỹ Thuật Công Trường

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 20/08/2021
Industry Irrigation , Civil / Construction , Interior / Exterior
Experience 2 - 3 Years

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHÚC BÌNH

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDC

$ Under 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Đầu Tư Hàng Tiêu Dùng Quốc Tế

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDC

$ Under 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Truyền Thông Vàng Châu Á

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CONG TY CP PHAN PHOI CONG NGHIEP T&C

$ Over 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDC

$ Under 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Quốc tế Homefarm

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi