language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Nhân viên kỹ thuật dây máy

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel
Updated: 19/09/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Làm việc tại địa bàn Hà Nội

- Thực hiện khảo sát, triển khai bàn giao dịch vụ và xử lý sự cố, hỗ trợ các lỗi phát sinh cho KH, cố định băng rộng, KH kênh truyền, dịch vụ giải pháp doanh nghiệp.

- Tham gia ứng cứu thông tin khi xảy ra sự cố mạng cáp Cố định băng rộng và truyền hình tại cụm/quận/huyện.

- Thực hiện kiểm tra chất lượng, tối ưu nâng cao chất lượng, xử lý phản ánh khách hàng dịch vụ Cố định băng rộng.

- Thực hiện khảo sát, tuyến cáp, node mạng Gpon theo yêu cầu từ cấp trên.

- Thực hiện thường xuyên công tác bảo quản, bảo dưỡng tuyến cáp, tủ hộp cáp và công cụ dụng cụ tại quận/huyện. Chỉ ra các tồn tại lớn không thực hiện được đề xuất lên tổ trưởng hoặc cụm đội trưởng quản lý trực tiếp.

Job Requirement

- Trình độ từ Trung cấp trở lên.

- Chuyên ngành: Điện tử viễn thông; Công nghệ thông tin; Điện, Điện tử

- Giới tính: Nam

- Tuổi từ 18-30. Sức khỏe tốt

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

http://congtrinhviettel.com.vn/Company size: 10.000
Tổng Công ty CP Công trình Viettel là đơn vị xây lắp viễn thông hàng đầu cả nước trực thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội. Tổng Công ty đã xây dựng được hệ...Detail

Nhân viên kỹ thuật dây máy

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts