About us

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NAM WELDCOM

Employment Information

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐI DỰ ÁN - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - THU NHẬP 10 - 14 TRIỆU

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2021
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NAM WELDCOM

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NAM WELDCOM

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NAM WELDCOM

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NAM WELDCOM

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NAM WELDCOM

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NAM WELDCOM

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NAM WELDCOM

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NAM WELDCOM

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NAM WELDCOM

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NAM WELDCOM

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong