About us

MR VINA Technology C.,ltd

Employment Information

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Nước Nông nghiệp

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 15/04/2023
Industry Electrical / Electronics , Maintenance , Manufacturing / Process

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MR VINA

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Lam Dong

CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY GIỐNG CAO NGUYÊN HIVICO

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Lam Dong

CÔNG TY TNHH MAI LINH ĐÀ LẠT

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Lam Dong

CTY TNHH MERCAFE VIET NAM

$ Competitive

  • Lam Dong

CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY GIỐNG CAO NGUYÊN HIVICO

$ 7 Mil - 11 Mil VND

  • Lam Dong

Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt

$ Competitive

  • Lam Dong

Công ty Tài chính TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam

$ 6,5 Mil - 8,5 Mil VND

  • Lam Dong

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 1,5 Mil - 2 Mil VND

  • Dak Nông | Gia Lai | Lam Dong

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 2,5 Mil - 3 Mil VND

  • Dak Nông | Gia Lai | Lam Dong

CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY GIỐNG CAO NGUYÊN HIVICO

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Lam Dong