About us

Công ty TNHH Tùng Lâm

Employment Information

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 10/08/2021
Industry Electrical / Electronics
Experience 1 - 5 Years

Location

Chi nhánh Quảng Nam - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Quang Nam

Chi nhánh Quảng Nam - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Quang Nam

Chi nhánh Quảng Nam - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Quang Nam

Suntory PepsiCo - Nhà máy Quảng Nam

$ Competitive

  • Quang Nam

Chi nhánh Quảng Nam - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Quang Nam

Chi nhánh Quảng Nam - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Quang Nam

CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM

$ 12 Mil - 17 Mil VND

  • Quang Nam

Công ty TNHH Tùng Lâm

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Quang Nam

CÔNG TY TNHH ĐIỆN KHÍ QUỐC QUANG (VIỆT NAM)

$ Competitive

  • Quang Nam

Công Ty TNHH Premo Việt Nam

$ Competitive

  • Quang Nam