About us

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Chi nhánh Bắc Giang

Employment Information

Nhân viên Kỹ thuật FPT Telecom Bắc Giang

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 30/04/2021
Industry Telecommunications , Electrical / Electronics , Entry Level / Internship

Location

Bac Giang

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Chi nhánh Bắc Giang

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Bac Giang

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Chi nhánh Bắc Giang

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Bac Giang

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Chi nhánh Bắc Giang

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Bac Giang

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Chi nhánh Bắc Giang

$ 9 Mil - 20 Mil VND

  • Bac Giang

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Chi nhánh Bắc Giang

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Bac Giang

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Chi nhánh Bắc Giang

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Bac Giang

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Chi nhánh Bắc Giang

$ 5 Mil - 10 Mil VND

  • Bac Giang

Nhất Tín Logistics

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Bac Giang

Công ty TNHH Sản xuất, lắp ráp Tuấn Nghĩa

$ 10 Mil - 25 Mil VND

  • Bac Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ Competitive

  • Hai Duong | Bac Giang