About us

MegaCEO

Employment Information

Nhân Viên Kỹ Thuật (Gia Cầm/Thủy sản, 800USD, HA7395)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 500 - 800 USD
Deadline to apply 26/07/2020
Industry Agriculture , Fishery , Animal Husbandry / Veterinary

Location

Ha Noi

Ha Nam

Nam Dinh

MegaCEO

$ 11 Tr - 17,6 Tr VND

 • Ha Noi | Bac Ninh

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 13,2 Tr - 17,6 Tr VND

 • Ha Nam

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 13,2 Tr - 17,6 Tr VND

 • Ha Nam

Công Ty TNHH Thông Tin Kokuen Tenko

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH KYOEI VIỆT NAM

$ 6 Tr - 7 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Công nghệ Dược phẩm Lotus

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Quốc tế Thùy Dung

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Hợp tác và Phát triển Công nghệ Tự động HỢP TRIỂN

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

AIE - CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC TÂN TIẾN

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Truyền Thông Ngs

$ 10 Tr - 13 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế Mặt Trời Đỏ

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi