About us

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Thông Minh

Employment Information

Nhân Viên Kỹ Thuật Giải Pháp Công Nghệ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 21/11/2020
Industry Telecommunications , IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 1 Years

Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh

$ 6 Tr - 7 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

$ 6 Tr - 7 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Tín Bảo Lan

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cơ Danh

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh