About us

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Mạng Viễn Thông C-LINK

Employment Information

Nhân Viên Kỹ Thuật Mạng Viễn Thông Và Công Nghệ Thông Tin

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2021
Industry Telecommunications , IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 2 - 10 Years

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 17,6 Mil - 26,4 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc

$ 15 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Sun Group

$ Competitive

  • Ha Noi

Tổng Công ty Thép Viêt Nam - CTCP

$ Over 9 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi