About us

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

Employment Information

Nhân viên Kỹ Thuật MM Mega Market Thăng Long

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,000,000 - 6,000,000 VND
Deadline to apply 18/08/2020
Industry Unskilled Workers , Electrical / Electronics , Maintenance

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 5 Tr - 6 Tr VND

 • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 4,5 Tr - 6 Tr VND

 • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 4,5 Tr - 6 Tr VND

 • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 4,7 Tr - 6 Tr VND

 • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 4,7 Tr - 6 Tr VND

 • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 4,7 Tr - 6 Tr VND

 • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam

$ Under 1 Tr VND

 • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế Mặt Trời Đỏ

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Quốc tế Thùy Dung

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Ha Noi

AIE - CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC TÂN TIẾN

$ Competitive

 • Ha Noi