language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Kỹ Thuật [NS9447]

iGlocal Resource JSC
Updated: 19/07/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

Giới thiệu công ty:

Vốn đầu tư của Hàn Quốc về may mặc xuất nhập khẩu.

Làm việc tại Bình Dương.

Mô tả công việc:

Chi tiết được trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Job Requirement

Giới tính : Nữ 

Tuổi: từ 24 đến 35

Trình độ học vấn: College

Số năm kinh nghiệm: 1 năm

Yêu cầu khác:

Ưu tiên ứng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

More Information

  • Degree: College
  • Age: 22 - 35
  • Job type : Permanent

Company Overview

iGlocal Resource JSC

http://hrnavi.com/
HRnavi is the recruitment support service of iGlocal Resource which has at its core a focus on local talent. As an affiliated group member with the...Detail

Nhân Viên Kỹ Thuật [NS9447]

iGlocal Resource JSC

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts