About us

Công ty Cổ phần Công nghệ & Thiết bị Việt Mỹ (VMinTech)

Employment Information

Nhân Viên Kỹ Thuật Tại Hà Nội

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2021
Industry Customer Service , Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 1 - 0 Years

Ri Ta Võ

$ 6 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH FPT Food Process Technology Việt Nam

$ Over 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Trung tâm Hà Nội 10

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Maxbuy Việt Nam

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Maxbuy Việt Nam

$ 8 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Viễn Thông Sao Phương Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM

$ 8 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH XNK Cầu Nối Việt

$ 8 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi