About us

CÔNG TY TNHH ĐIỆN KHÍ QUỐC QUANG (VIỆT NAM)

Employment Information

Nhân viên Kỹ thuật - Tiếng Trung

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/07/2021
Industry Electrical / Electronics , Manufacturing / Process , Quality Control (QA/QC)

CÔNG TY TNHH ĐIỆN KHÍ QUỐC QUANG (VIỆT NAM)

$ Competitive

  • Quang Nam | Da Nang | Ha Tinh

3Q Hospitality Supply Co.Ltd,

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi | Da Nang

CÔNG TY TNHH ĐIỆN KHÍ QUỐC QUANG (VIỆT NAM)

$ Competitive

  • Quang Nam

Công ty TNHH Lovepop Việt Nam

$ Competitive

  • Da Nang

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP WELDCOM VIỆT NAM

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Da Nang

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP WELDCOM VIỆT NAM

$ 12 Mil - 17 Mil VND

  • Da Nang

Chi nhánh Quảng Nam - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Quang Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP WELDCOM VIỆT NAM

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Da Nang

Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao Hàng Nhanh

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Da Nang | Quang Ngai | Kon Tum

FPT Telecom - Chi nhánh Đà Nẵng

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Da Nang