language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà

Công ty TNHH Một thành viên Quản Lý - Vận Hành - Khai Thác Bất Động Sản Hà Đô
Updated: 19/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Thực hiện kế hoạch vận hành, kiểm tra checklist hàng ngày, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống kỹ thuật của tòa nhà theo lịch công tác tuần, tháng, quý, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.
 • Chịu trách nhiệm an toàn hệ thống kỹ thuật trong ca trực của mình.
 • Đề xuất với tổ Trưởng Kỹ thuật và BQL chung cư các công việc liên quan đến hệ thống kỹ thuật và hệ thống PCCC của chung cư.
 • Giám sát sự tuân thủ nội quy, quy định, quy chế, quy trình nghiệp vụ của nhân viêc các nhà thầu tham gia thi công tại tòa nhà.
 • Giúp đỡ, hỗ trợ cư dân, khách hàng các công tác liên quan đến bảo hành, bảo trì, lắp đặt hệ thống và thiết bị kỹ thuật.
 • Thực hiện một số công việc hành chính khác theo sự phân công của Quản lý chung cư và của công ty Hà Đô PM.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành kỹ thuật điện, điện lạnh các trường Dạy nghề, Kỹ thuật, Công nghệ.
 • Có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm về công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện nước, máy móc thiết bị tòa nhà.
 • Không yêu cầu kinh nghiệm vì công ty sẽ đào tạo thêm.
 • Có khả năng sử dụng máy tính và các phần mềm tin học ứng dụng trong công việc.

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Age: 20 - 35
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Một thành viên Quản Lý - Vận Hành - Khai Thác Bất Động Sản Hà Đô

www.hadopm.com
Công ty TNHH Một thành viên Quản lý - Vận hành - Khai thác Bất động sản Hà Đô (Hà Đô PM), Địa chỉ 60 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Tp. HCM Chi...Detail

People who applied to this job also applied to:

Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà

Công ty TNHH Một thành viên Quản Lý - Vận Hành - Khai Thác Bất Động Sản Hà Đô

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts