About us

FPT Telecom Trà Vinh

Employment Information

Nhân viên kỹ thuật triển khai báo trì FPT Telecom Trà Vinh

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Sales / Business Development , Electrical / Electronics , IT - Hardware / Network

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Tra Vinh

FPT Telecom Trà Vinh

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Tra Vinh

FPT Telecom Trà Vinh

$ 5 Mil - 15 Mil VND

  • Tra Vinh

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Việt Úc

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Tra Vinh | Vinh Long

FPT Telecom Trà Vinh

$ 6 Mil - 15 Mil VND

  • Tra Vinh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM NĂM MỤC TIÊU

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Tra Vinh

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company

$ Competitive

  • Tra Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Kien Giang | Tra Vinh | Tay Ninh