About us

Chi Nhánh Tây Ninh - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

Employment Information

Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai Bảo Trì - Tây Ninh

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 14,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Electrical / Electronics , Maintenance , IT - Hardware / Network

Chi Nhánh Tây Ninh - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 10 Mil - 14 Mil VND

  • Tay Ninh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi Nhánh Tây Ninh

$ 7 Mil - 16 Mil VND

  • Tay Ninh

Chi Nhánh Tây Ninh - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Tay Ninh

Chi nhánh Tây Ninh - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 14 Mil VND

  • Tay Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC TÙNG

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Thuan | Ninh Thuan | Tay Ninh

Chi Nhánh Tây Ninh - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 9 Mil - 14 Mil VND

  • Tay Ninh

Chi Nhánh Tây Ninh - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 9 Mil - 13 Mil VND

  • Tay Ninh

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Tay Ninh

Chi Nhánh Tây Ninh - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Tay Ninh

Chi Nhánh Tây Ninh - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Tay Ninh