About us

FPT Telecom Trà Vinh

Employment Information

Nhân viên kỹ thuật triển khai bảo trì Viễn Thông - Cầu Ngang, Trà Vinh

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Electrical / Electronics , Maintenance , IT - Hardware / Network

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Tra Vinh

FPT Telecom Trà Vinh

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Tra Vinh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 5 Mil - 10 Mil VND

  • Tra Vinh

Chi nhánh Trà Vinh - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ Competitive

  • Tra Vinh

FPT Telecom Trà Vinh

$ 6 Mil - 15 Mil VND

  • Tra Vinh

FPT Telecom Trà Vinh

$ 5 Mil - 15 Mil VND

  • Tra Vinh

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Việt Úc

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Tra Vinh | Vinh Long

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ 2,5 Mil - 15 Mil VND

  • Tra Vinh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM NĂM MỤC TIÊU

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Tra Vinh