About us

CÔNG TY TNHH QISDA VIỆT NAM

Employment Information

Nhân viên Kỹ thuật tự động hóa

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 09/10/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 3 Years

CÔNG TY TNHH QISDA VIỆT NAM

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Nam

CÔNG TY TNHH QISDA VIỆT NAM

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Nam

CÔNG TY TNHH QISDA VIỆT NAM

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Nam

CÔNG TY TNHH QISDA VIỆT NAM

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Nam

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Nam

MegaCEO

$ 11 Tr - 17,6 Tr VND

 • Ha Noi | Ha Nam | Nam Dinh

CÔNG TY TNHH QISDA VIỆT NAM

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Nam

CÔNG TY TNHH QISDA VIỆT NAM

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Nam

Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam

$ 7,5 Tr - 13 Tr VND

 • Ha Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Nam | Ha Noi | Hoa Binh

Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Phước Thạnh

$ Competitive

 • Hoa Binh | Ha Nam | Vinh Phuc