About us

Chi nhánh Bắc Giang - Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

Employment Information

Nhân viên Kỹ thuật Viễn thông FPT Bắc Giang

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Telecommunications , IT - Hardware / Network

Location

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Chi nhánh Bắc Giang

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Bac Giang

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Chi nhánh Bắc Giang

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Bac Giang

Chi nhánh Bắc Giang - Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Bac Giang

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Chi nhánh Bắc Giang

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Bac Giang

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Chi nhánh Bắc Giang

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Bac Giang

Công ty Cổ Phần Viễn Thông - FPT Chi nhánh Bắc Giang

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Bac Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Bac Giang | Hai Duong | Phu Yen

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Chi nhánh Bắc Giang

$ 5 Mil - 10 Mil VND

  • Bac Giang

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mutosi

$ 18 Mil - 25 Mil VND

  • Bac Giang

Công ty TNHH Sản xuất, lắp ráp Tuấn Nghĩa

$ 10 Mil - 25 Mil VND

  • Bac Giang