About us

MM Mega Market Vietnam

Employment Information

Nhân viên kỹ thuật

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 7,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Electrical / Electronics , Maintenance
Experience No experience

SAIGON TRAPACO - Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Bao Bì Sài Gòn

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VTC

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty cổ phần Giải pháp Kỹ Thuật Nam Việt

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Sài Gòn Nam Phát

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VTC

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Thương Mại N.T.P

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

VPĐD Euroasiatic Jaya P.T

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN AP SAIGON PETRO

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Metal Printing & Packaging Ltd.

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Daibiru Saigon Tower

$ Competitive

 • Ho Chi Minh