About us

TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ CEP

Employment Information

NHÂN VIÊN LÁI XE HỘI SỞ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 12/02/2023
Industry Freight / Logistics / Warehouse , Unskilled Workers , Mechanical / Auto / Automotive
Experience 2 - 0 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM PHÚC

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Xây Dựng An Phú Gia

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Liên doanh TNHH Crown Saigon

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Zuellig Pharma Viet Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Nguyên

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công Ty Cổ Phần IPP Group

$ 7,5 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Cty TNHH Yakult Việt Nam

$ 9,3 Mil - 12,3 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM PHÚC

$ 9 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh