About us

Công Ty CP Anova Feed

Employment Information

Nhân viên lái xe nâng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2021
Industry Freight / Logistics / Warehouse , Unskilled Workers , Manufacturing / Process

Chi Nhánh Hưng Yên- Công Ty CP Anova Feed

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Hung Yen

Công Ty CP Acecook Việt Nam

$ Competitive

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Việt's Power

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Việt's Power

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Việt's Power

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Hung Yen

Công ty CP Thương Mại Việt Hồng

$ Competitive

  • Hung Yen

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.3

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Hung Yen

Công ty CP ô tô Vũ Linh

$ 5 Mil - 12 Mil VND

  • Hung Yen | Ha Noi | Bac Ninh

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

  • Vinh Phuc | Hung Yen | Ninh Binh