About us

Công Ty CP Xây Dựng Số 1 (COFICO)

Employment Information

Nhân viên lái xe

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,500,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 31/03/2023
Industry Customer Service , Civil / Construction
Experience 3 - 10 Years

Công ty Cổ phần Xây Dựng An Phú Gia

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Liên doanh TNHH Crown Saigon

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Một thành viên Dược phẩm 150 Cophavina

$ 7,5 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần IPP Group

$ 7,5 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

$ 8 Mil - 14 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

$ 8 Mil - 14 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

$ 8 Mil - 14 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

$ 8 Mil - 14 Mil VND

  • Ho Chi Minh