About us

Công Ty Cổ Phần Lúa Vàng

Employment Information

Nhân viên làm bánh (phòng R&D)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Food & Beverage (F&B) , Food Tech / Nutritionist
Experience 1 - 2 Years

Công Ty Cổ Phần Lúa Vàng

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Ortholite Việt Nam

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty Cổ Phần Sơn Sento

$ 25 Mil - 35 Mil VND

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH SX TM CN NHỰA Á CHÂU

$ 8 Mil - 8,5 Mil VND

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH SX TM CN NHỰA Á CHÂU

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH TOP GLOVE VIỆT NAM

$ Competitive

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH KREATORS

$ 11 Mil - 16 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty Cổ Phần Sơn Sento

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Binh Duong

Korea United Pharm Int'l

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Binh Duong