About us

Công ty TNHH Vận Tải và Tiếp Vận Toàn Cầu

Employment Information

Nhân Viên Làm giá cước quốc tế - Đi làm ngay

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Freight / Logistics / Warehouse , Import / Export

Công ty TNHH Vận Tải và Tiếp Vận Toàn Cầu

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Công nghệ & Thiết bị Việt Mỹ (VMinTech)

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 4 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Maxbuy Việt Nam

$ 13 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Maxbuy Việt Nam

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi