About us

Công ty Cổ phần Na No Phạm Gia

Employment Information

NHÂN VIÊN LÀM VIDEO

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/12/2020
Industry Arts / Creative Design , TV / Newspaper / Editors , Advertising / PR / Communications

CÁNH CUNG GROUP

$ 9 Tr - 14 Tr VND

  • Ho Chi Minh

TẬP ĐOÀN NANOCO

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Cong ty TNHH Brasol

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại MMD

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN FBNC

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN FBNC

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH VĨNH CARA DIAMOND JEWELRY

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Nhất Tín Logistics

$ 9 Tr - 18 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Yujin Vina Co. Ltd

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh