language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Lập Trình Phần Mềm (làm việc theo dự án)

Updated: 13/06/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Xây dựng và triển khai các dự án trên nền tảng .NET.

- Hỗ trợ giải quyết các yêu cầu kĩ thuật của khách hàng

- Làm việc trên các Database MySQL, Oracle, SQL Server, …

- Nghiên cứu các công nghệ mới và áp dụng làm tăng hiệu quả công việc.

- Tham gia vào việc xây dựng chuẩn phát triển, quản lý chất lượng sản phẩm của công ty.

- Ưu tiên ứng viên biết Lập trình phần mềm lĩnh vực y tế: Quản lý tổng thể bệnh viện ...

Job Requirement

- Tốt nghiệp ĐH / CĐ chuyên ngành CNTT (phần mềm).
- Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tiễn phát triển phần mềm.
- Có kinh nghiệm về các công nghệ:: ASP.NET / C#/.Net C# , C#, MVC, Web API
- Có kiến thức làm việc với các hệ quản trị CSDL: MS SQL Server / Oracle
- Có kinh nghiệm sử dụng; Devexpress
- Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. 
- Tích cực, chủ động, nhiệt tình trong công việc.
- Làm việc theo đội, nhóm.
- Tinh thần hợp tác.
- Ưu tiên: đã từng phát triển phần mềm trong lĩnh vực y tế (quản lý tổng thể bệnh viện...)

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 24 - 35
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent, Part time

Nhân Viên Lập Trình Phần Mềm (làm việc theo dự án)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts