About us

Công Ty TNHH TMĐT Cao Tốc

Employment Information

NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH PHP + WORDPRESS *Tuyển Gấp*

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2020
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 1 - 2 Years

Công Ty TNHH TMĐT Cao Tốc

$ 6 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TMĐT Cao Tốc

$ 1 Tr - 2 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN OSOTSPA VTA

$ 9 Tr - 16 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH T.M.G

$ 15,4 Tr - 22 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VTC

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VTC

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Viễn Thông Di Động

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

AA Corporation

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

INTERNET GIANT

$ 26,4 Tr - 39,6 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Long Thuận

$ 9 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Oversea

Công ty TNHH Thẩm Định Giá Sài Gòn

$ Over 7 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi