About us

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL ONLINE BRANDING

Employment Information

Nhân viên lập trình PHP

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 30/11/2020
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 2 - 3 Years

Công Ty TNHH TMĐT Cao Tốc

$ 6 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH TICK FULL LIFE

$ 25 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu tư Quốc Tế Hoàn Mỹ

$ 10 Tr - 17 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN OSOTSPA VTA

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH FITMED

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH FITMED

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Trung Tâm Điện Máy & Nội Thất Thiên Hòa

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Trung Tâm Điện Máy & Nội Thất Thiên Hòa

$ Competitive

 • Ho Chi Minh