About us

Công ty Cổ phần Đào tạo ASK

Employment Information

Nhân Viên Lập Trình PHP

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 25/01/2021
Industry IT - Software

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần truyền thông Sông Sáng

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ Imedia

$ Competitive

  • Ha Noi

Học viện Công nghệ BKACAD

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Electronics And Audio Visual System

$ Over 10 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÔNG GIAN SỐ

$ 13,2 Tr - 26,4 Tr VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Công Nghệ Thủ Thiêm

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ Imedia

$ 14 Tr - 22 Tr VND

  • Ha Noi