About us

Công ty TNHH SCJ TV Shopping

Employment Information

Nhân viên lập trình ứng dụng trên Android/iOS

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 10/02/2021
Industry Telecommunications , IT - Hardware / Network , IT - Software
Experience 1 Years

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thắng Lợi

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Bamboo Airways - Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt

$ 12 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Bamboo Airways - Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt

$ 12 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Quản Lý Tài Sản Taisei VN

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông Thiên Tú

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Trung Tâm Điện Máy & Nội Thất Thiên Hòa

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Trung Tâm Điện Máy & Nội Thất Thiên Hòa

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Dalat Hasfarm

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Nasys

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh