About us

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VTC

Employment Information

Nhân Viên Lập Trình

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 23/06/2020
Industry IT - Software
Experience 0 - 1 Years

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VTC

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Viễn Thông Di Động

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

AA Corporation

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TMĐT Cao Tốc

$ 6 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu tư Quốc Tế Hoàn Mỹ

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Nasys

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vu Trực tuyến Trường Minh Thịnh

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 26,4 Tr - 33 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Binh Duong

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vu Trực tuyến Trường Minh Thịnh

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vu Trực tuyến Trường Minh Thịnh

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ho Chi Minh