About us

Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng

Employment Information

Nhân viên Lễ Tân (DA Thuận Thành, Bắc Ninh)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 07/07/2021
Industry Administrative / Clerical , Executive management , Human Resources
Experience 1 - 5 Years

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Bac Ninh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Bac Ninh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Bac Ninh

Tập đoàn Dược Phẩm Vimedimex

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi | Bac Giang | Bac Ninh

Tập đoàn Dược Phẩm Vimedimex

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Bac Ninh

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Invico

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Bac Ninh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Bac Ninh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Bac Ninh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Bac Ninh